El Pont d’Alexandre

Willa Cather (1873-1947)
Traducció de Núria Sales

Llengua original: Anglès
Col·lecció: Llibrets, 1
Pàgines: 144
Mida: 180x120mm
ISBN: 9788412394320
Preu: 14,90€

«És la força la que construeix els ponts amb el futur que tots i cadascun denosaltres trepitjarem.»

L’enginyer Bartley Alexander construeix ponts i els travessa mentre transita per un moment delicatde la vida: veu com es fa gran i com el passat l’empeny a recuperar l’energia de la joventut. El professorLucius Wilson es passeja per Boston i per Londres, resseguint la vida d’en Bartley com un observadorque no jutja, però que tampoc no pot ser imparcial. La Winifred Alexander viu a Boston, és alta,elegant, comprensiva, intel·ligent. La Hilda Burgoyne viu a Londres, amb el seu vestit groc és unaactriu d’èxit fulgurant.

Faulkner assegurava que Cather era una de les veus més importants del segle XX. I tenia raó.Descobrir-la al segle XXI és una experiència del tot gratificant. El pont d’Alexander , la seva primeranovel·la, vibra amb les emocions i el món interior dels personatges, que se’ns fan propers per lafortalesa i fragilitat.